Türk toplumunda ilaç tüketimi, dünya ortalamasının üzerindedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, Türkiye’de kişi başına düşen yıllık ilaç tüketimi 12,7 kutudur. Bu, dünya ortalamasının (10,7 kutu) üzerindedir.

Türk toplumunda ilaç tüketiminin artmasının, çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Sağlık hizmetlerine erişimin kolay olması: Türkiye’de, devlet tarafından ücretsiz veya düşük maliyetli olarak sağlanan sağlık hizmetleri mevcuttur. Bu durum, insanların ilaçlara daha kolay ulaşmasına olanak tanımaktadır.
  • İlaçların tedavi edici etkisine olan inanç: Türk halkı, ilaçların hemen iyileşme sağlayacağına dair bir inanca sahiptir. Bu durum, gereksiz yere ilaç kullanımına neden olabilmektedir.
  • İlaçların bir yaşam tarzı unsuru olarak görülmesi: Türk toplumunda, ilaçların, hastalıktan korunmak veya iyi hissetmek için kullanılması yaygındır. Bu durum, gereksiz yere ilaç kullanımına neden olabilmektedir.

Türk toplumunda ilaç tüketiminin artmasının, çeşitli olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Bu sonuçlar arasında,

  • Antibiyotik direncinin artması: Antibiyotiklerin gereksiz yere kullanılması, antibiyotik direncinin artmasına neden olmaktadır. Antibiyotik direnci, bakterilerin antibiyotiklerin etkilerine karşı direnç kazanmasıdır. Bu durum, bakteriyel enfeksiyonların tedavisini zorlaştırmaktadır.
  • İlaç bağımlılığı: Bazı ilaçların, uzun süreli veya yüksek dozda kullanılması, ilaç bağımlılığına neden olabilmektedir. İlaç bağımlılığı, kişinin ilaca bağımlı hale gelmesi ve onu bırakmak istediğinde yoksunluk belirtileri yaşaması durumudur.
  • İlaç maliyetlerinin artması: İlaç tüketiminin artması, ilaç maliyetlerinin de artmasına neden olmaktadır. Bu durum, özellikle düşük gelirli kişiler için sorun teşkil etmektedir.
  • İlaç alerjileri ve yan etkilerinin görülme sıklığının artması: İlaçların gereksiz yere kullanılması, ilaç alerjileri ve yan etkilerinin görülme sıklığının artmasına neden olabilmektedir. İlaç alerjileri, kişinin ilaca karşı alerjik reaksiyon göstermesi durumudur. İlaç yan etkileri, ilaçların kullanımı sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkilerdir.

Türk toplumunda ilaç tüketiminin azaltılması için, çeşitli önlemler alınabilir. Bu önlemler arasında,

  • Akılcı ilaç kullanımı konusunda topluma eğitim verilmesi: Akılcı ilaç kullanımı, ilaçların doğru zamanda, doğru dozda ve doğru şekilde kullanılmasıdır. Akılcı ilaç kullanımı, ilaçların etkinliğini ve güvenliğini artırmakta, ilaç maliyetlerini düşürmekte ve ilaç bağımlılığını önlemeye yardımcı olmaktadır.
  • İlaçların reçetesiz satılmasının sınırlandırılması: İlaçların reçetesiz satılması, gereksiz yere ilaç kullanımına neden olabilmektedir. İlaçların reçetesiz satılması sınırlandırılırsa, gereksiz yere ilaç kullanımının önüne geçilmesi mümkün olabilir.
  • İlaç reklamlarının kontrol edilmesi: İlaç reklamları, insanların ilaçlara olan ilgisini artırabilmektedir. İlaç reklamlarının kontrol edilmesi, gereksiz yere ilaç kullanımını önlemeye yardımcı olabilir.

Türk toplumunda akılcı ilaç kullanımının yaygınlaşması için, toplumda farkındalık oluşturulması gerekmektedir. Bu konuda, sağlık çalışanları, eczacılar ve medya önemli rol oynamaktadır.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir